עמוד הבית
שירותי נוטריון
שאלות ותשובות
מילון מונחים
מאמרים
פסקי דין
קישורים
צור קשר
מפת אתר
ייפוי כח נוטריוני בלתי חוזר
ייעוץ און-ליין
יש לכם שאלה וצריכים ייעוץ מקצועי ומהיר?
השאירו פרטים ונחזור אליכם במהרה
שם
required field
טלפון required field
אימייל
required field
שאלה
 

מילון מונחים
נוטריון

נוטריון הוא עורך דין אשר הוסמך באמצעות החוק לאשר ולאמת ולהעיד מסמכים. הנוטריון יכול להנפיק אישורים מיוחדים לרשויות ולגופים שונים, אשר אף אף גוף או אדם אחר לא יכול להנפיק. חתימת הנוטריון, במקרים שמתוארים בחוק, נחשבת כאישור למקוריותו של המסמך, לזהות החותם על המסמך ולעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסיבה זו מסמכים שהונפקו על ידי נוטריון , עושים בהם שימוש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות.

עיסוקו של הנוטריון מוסדר בישראל בחוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976.

הנוטריון מוסמך לבצע כל פעולה מהפעולות הבאות:

- לאמת חתימה על מסמך.

- לאשר שהחותם על מסמך, בשם אדם אחר, היה מוסמך לכך.

 - לאשר נכונות העתק של מסמך.

- לאשר נכונותו של תרגום מסמך.

- לקבל ולאשר תצהיר וכל הצהרה אחרת.

- לאשר נכונותה של רשימת מצאי.

- לערוך העדה של מסמכים סחירים.

- לאשר שאדם פלוני אלמוני חי.

- לערוך מסמך או לעשות בו פעולה כלשהיא כשהעריכה ע עשיית הפעולה בידי הנוטריון דרושה או מותרת עפ"י דין, גם לפי דין של מדינות אחרות.

- להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי לפי חוקים של מדינות אחרות.

- לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.

- לאשר עריכת צוואה, כצוואה בפני רשות, כפי שמוסמך לכך שופט. 

 
ייפוי כוח נוטריוני - ביצוע עסקה במקרקעין

עסקת מכר לקניית דירה או למכירת דירה, מהווה עסקה גורלית ומשמעותית מאוד בעבור רוב אזרחי המדינה וכרוכה לרוב בהשקעה כספית רבה.

כיוון שכך, המחוקק ביקש להגן על מי מהצדדים והחליט כי על ייפוי הכוח להיחתם במעמד נוטריון בלבד, וכי על המוכר ו/או הרוכש לחתום על ייפוי כוח נוטריוני כללי (ייפוי כוח בלתי חוזר) לצורך ביצוע עסקה במקרקעין

 

המשך קריאה...
 
אימות חתימה על מסמך
אימות חתימה נדרש בדרך כלל לגבי הסכמים, התחייבויות, יפויי כח ומסמכים אחרים בעלי אופן משפטי וגם לצרכים אחרים.
המשך קריאה...
 
יפוי כח
החוק קובע כי יפוי כח כללי ויפוי כח לביצוע עסקאות במקרקעין שטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם.
המשך קריאה...
 
אישור נוטריוני לנכונות תרגום
נוטריון מוסמך לאשר נכונותו של תרגום מסמך כאשר הוא בקיא היטב בשפות של המסמך המקורי ובשפה שאליה צריך לתרגם את המסמך. לאישור נכונותו של תרגום יש חשיבות רבה כאשר מדובר בתרגום תעודות שונות.
המשך קריאה...
 
אישורי חיים
נוטריון יכול לאשר שאדם פלוני נמצא בחיים. אישור זה נדרש בדרך כלל עבור מקבלי גימלאות או תשלומי "רנטה" או פיצויים מגרמניה.
המשך קריאה...
 
הסכם ממון
בנושא אישור ואימות הסכם ממון בין בני זוג, שנכרתו לפני הנישואין, לנוטריון ישנה הסמכות כסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה.

המשך קריאה...
 
עריכת מסמכים
 החוק מסמיך נוטריון לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשזו דרושה או מותרת עפ"י הדין, לרבות של מדינת חוץ, או עפ"י מסמך אחר.
המשך קריאה...
 
עריכת העדה של מסמך סחיר
 ההעדה הינה כתב התראה בשל חילול שטר ואי תשלומו. אישור העדה הנוטריוני הינו ראיה לכך שהשטר חולל.
 
אישור נכונות רשימת מלאי
הצורך ברשימת מצאי עולה במקרים שונים, כגון לאחר שנשרף בית עסק, ויש צורך לדעת את סוג הסחורה שניזוקה, וכמה סחורה נותרה.

המשך קריאה...
 
מוסד הנוטריון בארץ
בשנת 1913 חוקק המחוקק העותומני בארץ ישראל את חוק הנוטריון הזמני, שקבע, בין היתר, את תעריף השכר שיקבל הנוטריון לכל שירות ושירות. מספר הנוטריונים היה אז מצומצם ביותר.
לאחר כיבוש הארץ בידי הבריטים בשנת 1918, הותקנו תקנות הנוטריון הציבורי ששינו את החוק העותומני. תקנות אלו הטילו את תפקידי הנוטריון על המזכירים הראשיים של בתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום.
ביום 17.6.1921 חוקקה ממשלת המנדט לארץ ישראל את פקודת הנוטריונים הציבוריים (מסמכים נוכריים). פקודה זו הסדירה את מעמדו ותפקידו של הנוטריון למסמכים יוצאי חוץ.


המשך קריאה...
 
חותם הנוטריון
חותם הנוטריון הינו מכשיר המשמש נוטריון לשם אימות מסמכים, באופן שמטביע את צורת החותם על גבי המסמך המאומת.

המשך קריאה...
 
עריכת צוואה
חלק מתפקידו של הנוטריון הינו בעריכת צוואות. הנוטריון מקבל מהמצווה הוראות לגבי מהות הצוואה לרבות אופן חלוקת רכושו. הנוטריון מסביר למצווה את מהותה של הצוואה ומשמעותה, ההליכים והפרוצדורה ונותן למצווה יעוץ משפטי מלא, תוך כדי מתן זמן לשיקול דעת של המצווה בטרם עריכת הצוואה והחתימה.

המשך קריאה...
 
אישור אפוסטיל
על מנת שמסמך ציבורי, ובין היתר אישור נוטריוני, יהיה תקף במדינה זרה, יש לערוך אישור נוטריוני ערוך כדין ולקבל מספר אישורים שהם:
1.    אישור משרד המשפטים המאמת את חתימת הנוטריון.
2.    אישור משרד החוץ המאמת את חתימת משרד המשפטים.
3.    אישור הקונסוליה של המדינה שהמסמך הנוטריוני מיועד להגיע אליה.

המשך קריאה...
 
יפוי כח בלתי חוזר
יפוי כח בלתי חוזר, אינו מוגבל בזמן, שכן מעצם הגדרתו תוקפו אינו מוגבל ומייפה הכח אינו רשאי לחזור בו.

המשך קריאה...
 
אישור העתק מתאים למקור
מדובר בעותק נוטריוני מאושר של מסמך שהינו צילום אותו הנוטריון מאשר כעותק אותנטי של המסמך המקורי. המטרה בכך היא לספק לגורם המבקש את הממך עם הביטחון המלא שהעותק לא זויף או "טופל".
התעריף עבור אישור העתק נוטריוני של מסמך הוא 66 ש"ח בצירוף מע"מ עבור העמוד הראשון. עבור כל עמוד נוסף התעריף הוא 5 ש"ח בצירוף מע"מ. 
המשך קריאה...